René Roelofs en Paul Scheffer, IKON/NTR, 2013

Land van aankomst

IKON, NTR, NPS

Hoe beleven Europese samenlevingen de moderne immigratie? Hoe gaan we om met alle verschillen en conflicten? De driedelige documentaireserie 'Land van aankomst', geïnspireerd op Paul Scheffers gelijknamige boek, laat zien hoe de immigratie vanaf de jaren vijftig tot in onze tijd Europa onomkeerbaar veranderde.

De documentairedelen geven een impressionistisch beeld: de serie is samengesteld uit kenmerkende archiefbeelden – fragmenten van documentaires, reportages, speelfilms en nieuwsuitzendingen – afkomstig uit Zweden, België, Nederland, Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië, voorzien van commentaar.

In de drie delen staan achtereenvolgens de thema’s 'vermijding', 'conflict' en 'aanvaarding' centraal. Het drieluik omschrijft deze thema’s als onderscheidende fasen binnen de immigratie- en integratiegeschiedenis, verteld vanuit het gezichtspunt van de mensen die zijn gekomen en vanuit het gezichtspunt van de mensen die er al waren. De serie geeft zo een indringend beeld van de manier waarop Europese samenlevingen de moderne immigratie hebben beleefd en nog steeds beleven.

In de film is aandacht voor de ervaringen van de migranten én voor de ervaringen van diegene die er al zijn. Nieuwkomers en ingezetenen delen eenzelfde gevoel van verlies: een vertrouwde wereld dreigt hen te ontglippen. Omvangrijke immigratie brengt altijd conflicten met zich mee. Die wrijvingen zijn voor de makers echter tekenen van integratie, ze tonen immers de uiteenlopende antwoorden op de vraag: hoe moeten we met al onze verschillen samenleven? Land van aankomst vertelt een ongemakkelijk, maar uiteindelijk een hoopvol verhaal.

 Bekijk online: