Henk Bas, NTR, 2013

Het Rijksmuseum in 100 voorwerpen

NTR

Het Rijksmuseum beschikt over miljoenen voorwerpen, te veel om in een mensenleven te bekijken, te bevatten of te bestuderen. Daarom heeft conservator Gijs van der Ham met het oog op de heropening in april een selectie gemaakt van 100 voorwerpen uit de collectie.

Gezamenlijk vertellen ze het verhaal van 900 jaar Nederlandse geschiedenis. Want het nieuwe Rijksmuseum is er niet alleen voor de kunst, maar vooral ook voor de historie.

De 100 voorwerpen vormen een dwarsdoorsnede van schilderstukken, beelden, gebruiksvoorwerpen, kledingstukken, munten, wapens, modellen en foto’s die tezamen alle aspecten van ons land in de afgelopen acht eeuwen illustreren. Representativiteit en variatie stonden bij de selectie centraal. Het is geen top-100 geworden, geen verzameling topstukken, maar een bewijs dat geschiedenis aan de hand van de meest uiteenlopende (gebruiks)voorwerpen kan worden verteld.

Via vijf portretten van een maker, een vinder, een afstammeling,  een verzamelaar en een conservator wordt een beeld gegeven van de betrokkenheid bij en fascinatie voor de objecten.