Doesjka van Hoogdalem, HUMAN, 2010

Help! Een homo in de klas

HUMAN

Nu uit cijfers en onderzoeken steeds meer duidelijk wordt dat er wel degelijk een toename is te zien van geweld tegen homo's groeit de noodzaak van goede voorlichting. Homoseksualiteit blijkt nog steeds een erg gevoelig onderwerp.

Als COC-voorlichter Claudia van Deudekom in haar omgeving vertelt dat ze voorlichting geeft over homoseksualiteit aan jongeren op middelbare scholen ontlokt dat de meest uiteenlopende reacties. Van 'Is dat nou nog wel nodig?' tot 'Is dat niet gevaarlijk met al die allochtonen in de klas?' Het leek haar een goed idee om deze voorlichtingslessen op film vast te leggen, om zo te kunnen laten zien wat er in de klassen speelt. Samen met regisseur Doesjka van Hoogdalem volgde ze een jaar lang een aantal voorlichters in hun rondgang langs de scholen in de regio Amsterdam. De camera staat midden in de groep en volgt de leerlingen in hun reacties op de verhalen van de voorlichters.

De onthutsende, hoopgevende en ontroerende reacties geven een goudeerlijk beeld over hoe jongeren anno 2010 denken over homoseksualiteit. En als ze een ding duidelijk maken dan is het wel dat het geven van voorlichting nog steeds broodnodig is!