De knuppels van de Nederlandse Staat 1

Radio Doc

VPRO

Sinds 2002 is de politiek bezig met de aanschaf van de JSF. De kostenoverschrijdingen zijn gigantisch, tegelijkertijd bestaan er twijfels over de kwaliteit van het toestel en het nut ervan. Onmiddellijk afbestellen zou je zeggen, zeker nu er enorm bezuinigd moet worden op defensie. Waarom eindeloos soebatten over de aanschaf van wapentuig dat niet nodig is of dat niet geschikt is?

De JSF is niet het enige voorbeeld van een aanschaf die ter discussie staat. Er zijn talloze voorbeelden, zo werden in 2002 ook 57 ultramoderne Pantserhouwitsers besteld. Waarvan er, nog voordat ze allemaal geleverd waren, alweer 42 werden afgestoten. Ze bleken bij nader inzien niet nodig. Het lijkt of de legertop, de politiek en Defensie verstrikt raken in een proces dat zijn eigen leven gaat leiden.

Wat is dat dan voor proces? Wie zijn de spelers? Wat is de macht van de wapenlobby? Hoe zit het met de douceurtjes en is het proces vrij van corruptie? Met onder anderen oud minister van Defensie Bram Stemerdink gaat documentairemaker Casper Verbrugge dieper in op een proces dat vanwege de huidige bezuinigingen bij Defensie onder grote druk staat.