Gebouwd geluid & Tweeluik Zaadpost

Radio Doc

NPS, RVU, VPRO

Het Nederlands landschap is niet alleen wat je ziet. Het is ook wat je hoort. En toch is er veel minder aandacht voor dat akoestische landschap, zowel binnen gebouwen als daarbuiten. Hoe kan dat en waar klinkt Nederland het mooist en het lelijkst? Op pad door het land met akoestici en architecten.

Tweeluik Zaadpost, deel 2: de ontvanger (Rogeria Burgers, RVU, 2010)

Er zijn vrouwen die willen een kind. Het moet gebeuren en liefst zo vlug mogelijk. Het leven dreigt alleen maar compleet te zijn als er een kind is.
Kunstmatige inseminatie is een optie, als in de eigen vriendenkring niemand bereid gevonden wordt om als donor te fungeren.