Een UFO in Israël & De Amanuensis

Radio Doc

NPS, RVU, VPRO

In 2003 emigreerde de Zweedse documentairemaker Jennifer Pettersson naar Israël om daar een nieuw leven te beginnen met haar Israëlische vriend. Ze is joods, maar wist weinig van Israël toen ze er ging wonen. Ze hield het er niet lang vol. Het Midden-Oostenconflict drong steeds meer haar leven binnen. Het kostte haar steeds meer moeite om een normaal bestaan op te bouwen te midden van aanslagen en bezetting.

Aan de vooravond van de viering van Israels onafhankelijkheidsdag een documentaire over hoe het Midden Oosten-conflict het leven van jonge Israëliërs onzichtbaar, maar ingrijpend beïnvloedt.

Regie: Jennifer Pettersson (NPS), 2010

Deze productie kwam tot stand met steun van het Mediafonds.

Wachten duurt het langst

Ant Haima, Leo Knikman

Wachten is van alle tijden en van alle landen. Maar we staan zelden stil bij de rol die wachten in ons leven speelt. Er bestaan schattingen dat de gemiddelde Nederlandse mens zo’n 30 minuten per dag besteedt aan wachten… Wachten op nieuws… Wachten op de bus… Wachten in de file… Wachten op het voorjaar… Wachten voor de kassa… Wachten op het einde…

Een half uur per dag, dat komt neer op 2,5 jaar per mensenleven. Na slapen en eten is wachten daarmee de derde grote tijdsbesteding. Wachten….. Wachten is niet iets doen… Maar wachten is ook niet niets doen… In deze radiocollage dompelen radiomakers Ant Haima en Leo Knikman de microfoon onder in de wereld van de wachtenden… Kan wachten naar Verlichting voeren?