Ieder jaar vragen duizenden mensen asiel aan in Nederland en België. Voor de meeste van hen betekent dit dat ze zich niet alleen moeten aanpassen aan een nieuwe samenleving, maar ook dat ze zich een nieuwe taal moeten eigen maken.

Om mee te kunnen draaien in onze maatschappij, hebben immigranten het Nederlands nodig. Maar taal is niet alleen een communicatiemiddel, het is ook een onderdeel van je identiteit. In de Taalwetenschap wordt er zelfs gesproken van het begrip linguistic identity, taalidentiteit. De taal die je spreekt maakt je lid van een taalgemeenschap. En daartoe ga je je verhouden.

Hoe is het om op latere leeftijd een nieuwe taal te moeten leren? Meer nog, om je op dagelijkse basis te moeten uitdrukking in deze nieuwe taal. Heeft het invloed op hoe je jezelf kent? Ben je nog dezelfde persoon, of heeft de taal je een beetje veranderd?

In Mijn Nederlandse Ik vertellen drie mensen over hun ervaring met onze taal. Alle drie zijn ze om andere redenen naar Nederland of België geëmigreerd en hebben ze onze taal op latere leeftijd geleerd. Juri (Oekraïens) voelt zich nu helemaal thuis in het Nederlands, terwijl Farnoosh (Iraanse) het poëtische Perzisch als haar thuishaven blijft zien. Sumai (Syrisch) heeft het Nederlands beter leren kennen toen hij ermee begon te dichten.

“Bij Nederlands hoort bij mij definitief een bepaalde sfeer. Iets stoers iets opens, iets heel energieks. Ik denk dat daar heel veel energie daarachter is. En dat is misschien iets waar ik op zoek naar ben. En daarom past dat zo goed bij mijn voorstelling bij mij.”

Juri

Ook volgen we een les in een OKAN-klas in Brussel. OKAN staat voor Onderwijsklas Anderstalige Nieuwkomers. In Nederland heet zo’n klas ISK, Internationale Schakelklas. Hier worden jongeren tussen de twaalf en de achttien klaargestoomd voor een leven in de Nederlandse of Vlaamse maatschappij. Je hoort de leerlingen oefenen met Nederlandse woorden en klanken, die voor hen nog erg vreemd zijn. Toch kunnen ze al vertellen waar ze het Nederlands later voor gaan gebruiken. 

Makers: Sanne Aletta van Otten en Karen Viaene
Opname & montage: Sanne Aletta van Otten
Regie klassengesprek: Karen Viaene
Muziek: Robbe Kieckens en Shahab Azinmehr
Eindredacteur: Ottoline Rijks
Mixage: Wederik De Backer

Speciale dank aan: Farnoosh Khodadadeh, Juri, Sumai Yahya, Javid Ahmadzai, Habib Dinarkhel, Keramat Maroufkhel, Sajad Momand, Sherkhan Momand, Zahidullah Niazai, Jalil Sahak

Sanne Aletta van Otten

In de maand augustus staat de podcast DOCS vijf afleveringen lang in het teken van het thema uitzicht.

Begin 2022 organiseerde de NTR/VPRO-redactie van DOCS een pitch onder talentvolle, nieuwe makers van audioverhalen om de fantasie eens los te laten op dit thema. Corona had, zogezegd, een wat uitzicht belemmerende invloed gehad en DOCS wilde in de zomer eens adequaat laten zien dat audioverhalen daarmee kunnen afrekenen.