De kinderen die bij Yvonne en Bertus Stomphorst worden geboren, worden steeds weer door de kinderrechter uit huis geplaatst omdat de ouders niet in staat zijn hun kinderen op
te voeden. Ook hun tweejarige dochter Cynthia wordt in eerste instantie uit huis geplaatst maar in hoger beroep wordt beslist dat zij voorlopig bij haar ouders mag blijven tot er een gedegen onderzoek is gedaan.

De ouders worden gevolgd in hun dagelijks leven, tijdens en na de rechtszitting van de kinderrechter in Rotterdam, tijdens een dagje uit naar de dierentuin en de kermis met hun kinderen, tijdens de bezoeken aan hun uit huis geplaatste
kinderen die in pleeggezinnen en kindertehuizen verblijven en tijdens gesprekken met de jeugdzorg.