'Beerput Nederland' laat zien hoe Nederlandse afvalverwerkers al decennialang vrijwel ongestoord milieuwetgeving kunnen overtreden. De documentaire riep heel veel verontwaardiging op op twitter. Een greep uit de reacties.

Geschokte reacties

Waardering voor onderzoekswerk maker

Frustratie om de rol van de politiek

Er is zelfs een facebook-pagina opgericht