De verbazingwekkende documentaire 'The Wolfpack' roept veel vragen op bij menig kijker. In de volgende interviews en artikelen bieden experts, journalisten en de broers extra informatie.

Hoe heeft regisseur Moselle zo dichtbij kunnen komen bij een groep jongens die zo geïsoleerd is als de Angulo-broers? En wat voor effect heeft de afgesloten jeugd op deze mannen gehad? In de volgende artikelen leer je meer over de Angulo-telgen.

Experts over een geïsoleerde jeugd

De eerste link verwijst naar een verdiepend interview van People. Hierin wordt besproken hoe de broers in korte tijd gewend zijn geraakt aan het leven buiten de muren van hun huis in New York en hoe ze omgaan met de gedragsnormen die in de stad én de datingwereld gelden.

Interview met de broers en Moselle + foto's

Eenmaal vrij, blikken de broeders in dit interview van The Telegraph terug op hun afgesloten leven. Ze bespreken hoe ze hun kleine leven draaglijk maakten en hoe fantasie hen hielp om het leven leuk te houden. De tekst wordt begeleid door sprekende foto’s van de jongens in hun eigenzinnige outfits.  

De scheidslijn tussen documentaire en realiteit

De derde link naar Salon.com gaat dieper in op twijfels die dikwijls opkomen bij de kijker van The Wolfpack. The Wolfpack is typisch het soort film waarvan je je na het kijken afvraagt in hoeverre het verhaal waargebeurd is. In dit artikel beschrijft Lauren Wissot waar deze twijfel bij de kijker vandaan komt.

Interview in Grist door Suzanne Jacobs

Narayana Angulo heeft tegenwoordig de vrijheid heeft om zijn liefde voor het milieu om te zetten in activisme. Hij is sinds drie jaar actief voor de New York Public Interest Research Group, waar hij zich onder andere inzette tegen de winning van schaliegas. In dit laatste interview waarnaar we linken, bespreekt Narayana waar zijn interesse in het milieu vandaan komt.