Nominatie Libris Geschiedenis Prijs 2014

Hans Daalder en Jelle Gaemers

VPRO

Nominatie Libris Geschiedenis Prijs 2014

Hans Daalder en Jelle Gaemers

VPRO

In 1948 werd de sociaaldemocraat Willem Drees minister-president van Nederland, tot verrassing van velen, ook van hemzelf. In dit slotdeel van hun monumentale biografie beschrijven Hans Daalder en Jelle Gaemers de wijze waarop Drees leiding gaf aan vier kabinetten in een tijd van gespannen coalitieverhoudingen, moeizame kabinetsformaties en herhaalde politieke crises. Daarna behandelen zij de bijna dertig jaar na zijn aftreden, waarin hij tot op hoge leeftijd actueel commentaar gaf op politieke en maatschappelijke ontwikkelingen. Premier en elder statesman laat zien hoe de overtuigde socialist Drees in een land van minderheden kon uitgroeien tot een nationale figuur, die nu wordt beschouwd als een van de grootste Nederlanders ooit. Beide auteurs lichten in het filmpje toe waarom Drees zo bijzonder was.

Premier en elder statesman. Willem Drees 1886-1988. De jaren 1948-1988