NPO Doc Exclusief

De Kresj

VPRO

NPO Doc Exclusief

De Kresj

VPRO

Marije Meerman zat rond 1970 op de anti-autoritaire crèche Prins Constantijn in Amsterdam, waar kinderen door een ouder-collectief werden opgevoed tot 'maatschappij-kritische, creatieve, geëmancipeerde, lustvolle, solidaire mensen'. Voor de RVD maakte Jan van den Brink destijds een documentaire over Prins Constantijn, waarin je ziet hoe op de muur geschreven stond 'Leef en werk in de geest van Lenin', hoe kinderen in elkaars poep graaiden om vrijelijk hun lusten en driften te kunnen exploreren, en hoe ouders 'spontaan' meededen aan de body painting van hun peuters. Marije Meerman ging vijfentwintig jaar later op zoek naar crèche-genoten, om te zien wat er terecht is gekomen van de idealen waarmee de kleuters van 1970 werden opgevoed.

Marije Meerman, VPRO, 1995