2Doc Reports

Openingsfilm: Stranger in Paradise

VPRO

2Doc Reports

Openingsfilm: Stranger in Paradise

VPRO

2Doc Reporter Tessa Pope vraagt wat bezoekers van de openingsfilm 'Stranger in Paradise' van regisseur Guido Hendrikx vonden.