Camera Curiosa

Encyclopédie van Diderot

VPRO

Camera Curiosa

Encyclopédie van Diderot

VPRO

Nu de technologie in hoog tempo vooruit snelt, lijken we te vergeten hoe moeilijk het ooit was om informatie te verzamelen en toegankelijk te maken voor het grote publiek. De ‘Encyclopédie ou dictionnaire raisonné des Sciences, des Arts et des Métiers’ herinnert ons hieraan. In dit 35-delige boekwerk verzamelde de verlichte denker Diderot alle kennis die toentertijd beschikbaar was.