Diogenes

Roelof Kiers in China (1989)

VPRO

Diogenes

Roelof Kiers in China (1989)

VPRO

Veel linkse Nederlandse intellectuelen koesterden in de jaren zestig en zeventig sympathie voor communistisch China. VPRO-journalist Roelof Kiers was één van hen. In deze documentaire een aantal reportages van VPRO’s Diogenes met onder andere aandacht voor de Chinese geboortebeperking en de studentendemonstraties op het Plein van de Hemelse Vrede in 1989.