NPO Doc Exclusief

God Bless Montgomery

EO

NPO Doc Exclusief

God Bless Montgomery

EO

September 2009 staat in het teken van de herdenking van de Slag om Arnhem, dit jaar 65 jaar geleden. Het verhaal van de Poolse parachutisten die tijdens de Slag om Arnhem bij Driel vochten. Hun rol in de veldslag is altijd onderbelicht gebleven. Na de Slag om Arnhem werden de Polen en hun commandant Sosabowski onterecht tot zondebok gemaakt. Ook waren deze bevrijders tot 2009 nooit onderscheiden door Nederland, tegen de wens van wijlen Koningin Wilhelmina. Een gedetailleerde reconstructie van het vergeten Poolse aandeel in de bevrijding van Nederland. Tal van ooggetuigen, ex-parachutisten en familieleden vertellen hun verhaal. Uniek is het interview met wijlen Prins Bernhard, die zich uitspreekt over de foute Britse houding ten opzichte van de Polen. Ook doet hij, samen met een aantal anderen, een pleidooi om de Polen alsnog te onderscheiden met de hoogste Nederlandse dapperheidsonderscheiding. Naar aanleiding van deze documentaire heeft Koningin Beatrix op 31 mei 2006 tijdens een speciale ceremonie op het Binnenhof de Poolse parachutisten onderscheiden met de Willemsorde, de hoogste Nederlandse onderscheiding. Hun commandant, Sosabowski, kreeg postuum de Bronzen Leeuw uitgereikt. Deze versie van de documentaire bevat een samenvatting van de ceremonie van 31 mei 2006.