De Volmaakte Mens

Sleutelen aan de ziel

VPRO, Human

De Volmaakte Mens

Sleutelen aan de ziel

VPRO, Human

Wat zijn de maatschappelijke gevolgen als perfectie de norm wordt en imperfectie een keuze? Wie is verantwoordelijk voor de gevolgen van technologische ontwikkelingen? En waar blijft de mens in dit verhaal? Dat is volgens Bas Heijne de meest brandende en actuele vraag: wat is de mens? De eeuwenoude vraag die we onszelf, volgens de Duitse filosoof Immanuel Kant moesten stellen.