Nederland van Boven

Bloei

VPRO

Nederland van Boven

Bloei

VPRO

Nederland van Boven laat ons land zien vanuit een spectaculair perspectief. Vanuit de lucht is te zien hoe Nederland verandert door de jaargetijden heen en hoe zich, parallel daaraan, de bepalende momenten van onze eigen levenscyclus vormen. Door middel van datavisualisaties, indrukwekkende luchtbeelden en portretten van mensen op de grond, schetst de tweede serie van Nederland van boven een beeld van hoe de tijd ons land verandert en veranderd heeft, en hoe wij ons daarin bewegen. De manier waarop wij van dag tot dag, en van generatie op generatie, leven in dit land weerspiegelt onze veerkrachtige mentaliteit. Nederland van boven vertelt ons verhaal: van kansen zien en nemen, van vallen en weer opstaan, van steeds weer opnieuw het wiel uitvinden. Waar de eerste serie een ode was aan het maakbare Nederland, is deze tweede serie vooral een ode aan onze veerkracht. Aflevering 6: Bloei: Welke mogelijkheden biedt onze welvaart, zelfs waar die overgaat in overdaad? Nederland kent de hoogste dichtheid aan vakantieparken ter wereld. Het is een toonbeeld van onze in overdaad uitmondende welvaart en eindeloos doorbouwen met leegstand tot gevolg. Maar kunnen we ook groei realiseren door beter na te denken over producten? In de afvalverwerking lijkt dit te lukken. Afvalstromen en zelfs onze ontlasting worden steeds vaker omgezet in energie. Eigenlijk grijpen we hiermee terug op een oud fenomeen. De jaarlijkse strontrace van Workum naar de Bollenstreek herbeleeft het vroegere scheepstransport van mest uit Friesland, dat eeuwenlang werd gebruikt om bollen te laten groeien op de arme grond in de Bollenstreek. Om de bollen in perfecte staat te brengen is ook het juiste grondwaterpeil van belang. Één man, de kraantjesman, is hier dagelijks mee bezig. Hij zorgt voor het evenwicht tussen te veel en te weinig. Presentatie: Roel Bentz van den Berg Regie: Geert Rozinga