Het België van...

Laurence Vielle

VPRO

Het België van...

Laurence Vielle

VPRO

Laurence Vielle is een Franstalige Brusselse theatermaakster en dichteres. Zij wandelt door haar omgeving als een vrolijk nieuwsgierig kind. Wat zij tegenkomt, vertaalt ze in associatieve gedichten en theaterstukken die ze zelf speelt. Zij gaat nu op zoek naar de verzwegen familiegeschiedenis van haar Vlaamse moeder. Tijdens WOII was er sprake van verzet en collaboratie en de familie raakte gespleten. Laurence wandelt door het haar onbekende Vlaanderen waarvan ze de taal niet spreekt en het landschap niet kent en ze speurt naar haar verguisde familie. Ze zoekt een antwoord op de vraag of het oorlogsverleden van België vandaag nog steeds een rol speelt. Als Franstalige Brusselse kent ze Brussel en Wallonië. Het derde gewest Vlaanderen was tot nu toe terra incognita. Zij maakt net als Annelies Verbeke een ontdekkingstocht in eigen land. Maar dan in omgekeerde richting.