Holland Doc

The forgotten space

VPRO

Holland Doc

The forgotten space

VPRO

Wie de zee beheerst, regeert de wereld. De wereldberoemde fotograaf, filmer en schrijver Allan Sekula trekt er op uit met de Frans-Amerikaanse regisseur en filmhistoricus Noel Burch. Samen verkennen ze de zee; de vergeten ruimte van onze moderne tijd, waar globalisering op de meest prangende wijze zichtbaar wordt. De triomftocht van het containervervoer. Meer dan negentig procent van het goederenvervoer wereldwijd loopt via de zee. Rode draad is de relatie tussen de vervoersstromen op zee en de groeiende globalisering. De film toont de sluipende voortgang van een industrie die zich over de hele wereld heeft kunnen verspreiden en niet meer louter geconcentreerd is in Westerse landen. De film beweegt zich tussen vier havensteden: Rotterdam, Bilbao, Los Angeles en Hongkong. De regisseurs volgen de goederencontainers van fabrieken (Shenzhen), over zee naar de distributiecentra (Los Angeles, Hongkong, Rotterdam), en het vervoersachterland (Betuweroute, Alameda Corridor). Daarbij zijn ze vooral geïnteresseerd in de kleine verhalen: de wijze waarop de globalisering lokale gemeenschappen, arbeiders, boeren en consumenten beïnvloedt. Sekula en Burch presenteren de globaliseringproblematiek niet als een vanzelfsprekende waarheid, maar als een raadsel; een mysterie dat naarmate de film vordert, wordt opgehelderd en waarvoor zij een oplossing slechts suggereren. Daarbij hanteren zij een breed scala aan filmstijlen, variërend van documentaire, oude films, tot archiefmateriaal. De film is zo een essayistische vertelling over een proces dat de wereld dagelijks raakt.