De donkere kamer van Eli Weinberg

VPRO

De donkere kamer van Eli Weinberg

VPRO

Op 27 april 1994 werden er in Zuid-Afrika de historische verkiezingen werden gehouden, waarna de apartheid werd afgeschaft. In documentaire van Rudi Boon en Hans Fels over de Zuid-Afrikaanse fotograaf Eli Weinberg, wordt een bijzondere periode uit de geschiedenis van Zuid-Afrika in beeld gebracht, toen een kleine groep blanke, overwegend joodse idealisten zich uit solidariteit met de zwarte bevolking tegen het apartheidssysteem keerde. Eén van hen was Eli Weinberg (1908-1982), in de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw de 'hoffotograaf' van het ANC. Hij was als joodse revolutionair zijn geboorteland Letland in 1929 ontvlucht om in Zuid-Afrika een nieuw leven op te bouwen. Zo ver mogelijk weg van het Oost-Europa van toen, waar hij zijn leven als jood niet zeker was. Eenmaal in Zuid-Afrika moet hij vaststellen dat ook daar rassenongelijkheid de dagelijkse realiteit bepaalt, zij het dat het racisme ditmaal niet in de eerste plaats tegen de joodse minderheid is gericht, maar tegen de zwarte meerderheid.