Radio Doc

Een literaire ambachtsman; het uitbundige leven van de schrijver Ab Visser

NTR

Radio Doc

Een literaire ambachtsman; het uitbundige leven van de schrijver Ab Visser

NTR

In Een literaire ambachtsman schetst Tom Rooduijn een beeld van het ambigue leven van Ab Visser. De schrijver produceerde dagelijks zo’n 3000 woorden voor uiteenlopende publicaties en uitgeverijen, leed zijn leven lang onder een ziekte die hem uiteindelijk invalide maakte maar hield er een uitbundig leven op na.

Dit fragment is onderdeel van

Radio Doc

Ab Visser (1913 – 1982) was schrijver van poëzie, kinderboeken, autobiografische en historische romans en detectives. Zijn oeuvre omvat zo’n zeventig titels, maar ook talrijke recensies, korte verhalen en feuilletons. Jan Greshoff, W.F. Hermans en Gerard Reve spraken zich lovend over zijn werk uit, maar grote prijzen won hij nooit. Begin maart verschijnen bij uitg. Lebowski Vissers’ jeugdherinneringen aan Groningen: De Buurt. Uitgever Oscar van Gelderen wil meer werk herdrukken van deze, volgens hem ten onrechte vergeten auteur. In Een literaire ambachtsman schetst Tom Rooduijn een beeld van het ambigue leven van Ab Visser. De schrijver produceerde dagelijks zo’n 3000 woorden voor uiteenlopende publicaties en uitgeverijen, leed zijn leven lang onder een ziekte die hem uiteindelijk invalide maakte maar hield er een uitbundig leven op na – eerst in Groningen, daarna in Amsterdam en Zuid-Frankrijk. Een portret van Ab Visser met een wandeling door de buurt waar hij opgroeide en gesprekken met ondermeer jeugdvriendin Elsa Venema, zijn weduwe Margreet Hirs, tijdgenoot en schrijver Ferdinand Langen, zijn biograaf Michiel van Diggelen en uitgever Oscar van Gelderen.