De Donderdag Documentaire

Straatpsychiater

VPRO, Human

De Donderdag Documentaire

Straatpsychiater

VPRO, Human

Documentaire die de kijker inzicht verschaft in de persoonlijkheid en het werk van een psychiater. Jules Tielens is psychiater. Hij werkt voor het Amsterdamse Rehabilitatie-team, dat hulp verleent aan dak- en thuisloze psychiatrische patiënten. Het overgrote deel van Tielens' patiënten zijn, mede door hun ziekte, tevens verslaafd aan harddrugs of alcohol. Jules Tielens en het rehab-team vormen vaak hun enige verbinding met de 'normale' wereld. Jules Tielens geeft zijn visie op zijn vak en zijn werkwijze. Hij vertelt over zichzelf, zijn motivatie en zijn ervaringen in de psychiatrie. We volgen hem gedurende een aantal maanden en zien de ups en downs in de behandeling van zijn patiënten. Tielens is bovendien ervaringsdeskundige, want leed zelf ook lange tijd aan depressies.