De Donderdag Documentaire

Advocaatje leef je nog?

VPRO, Human

De Donderdag Documentaire

Advocaatje leef je nog?

VPRO, Human

Documentaire. 'Ik kan wel meedogenloos overkomen. Ik ben geen allemansvriend.' Documentaire over morele dilemma's binnen de advocatuur, aan de hand van de ervaringen van mr. Paul Bovens. De beroemde strafpleiter, die verdachten van de zwaarste categorie misdaden verdedigde, ontsnapte in mei 2001 ternauwernood aan een bomaanslag op zijn kantoor. De aanslag is naar alle waarschijnlijkheid gepleegd door mensen uit het milieu die hij eerder verdedigde. Een dader werd vooralsnog niet gevonden; enkele maanden later besloot Bovens zijn bloeiende praktijk te sluiten. Hoe verwerkt hij de ervaringen uit zijn advocatenbestaan? En de bedreigingen, de aanslag? Slaagt hij erin zijn leven opnieuw vorm te geven? Zoekend naar antwoorden op deze vragen volgt Berkvens advocaat Bovens gedurende een periode van een aantal maanden. Daarbij worstelt Bovens vooral met de wijze waarop hij en zijn collega's omgaan met het vraagstuk van morele verantwoording bij de verdediging van daders van ernstige misdrijven. Hij bezint zich op de vraag of hij, zowel in zijn werk als in zijn privé-leven, de juiste keuzes heeft gemaakt. Hij spreekt over medeleven, eenzaamheid en de reacties van zijn omgeving.