60 jaar Wereldraad van Kerken

Het jubileum is aanleiding om terug te kijken op de geschiedenis van de oecumene: wat zijn de hoogte- en dieptepunten van de afgelopen 60 jaar?

VPRO, IKON

60 jaar Wereldraad van Kerken

Het jubileum is aanleiding om terug te kijken op de geschiedenis van de oecumene: wat zijn de hoogte- en dieptepunten van de afgelopen 60 jaar?

VPRO, IKON

Op 22 augustus a.s. krijgt Koningin Beatrix het jubileumboek van de Wereldraad van Kerken uitgereikt in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. Op dezelfde plaats waar 60 jaar geleden de Wereldraad werd opgericht door, onder anderen, de Nederlands-Hervormde predikant dr. Visser 't Hooft. Het jubileum is aanleiding om terug te kijken op de geschiedenis van de oecumene: wat zijn de hoogte- en dieptepunten van de afgelopen 60 jaar? Is er toenadering ontstaan met die andere grote Wereldkerk, de rooms-katholieke? Waaruit blijkt nu, in 2008, het elan waarmee in de jaren '60 de ontwikkelingshulp op de kaart werd gezet. Hoe staat het met het engagement dat in het verleden massa's mensen op de been bracht in de strijd tegen kernbewapening, apartheid en andere politieke kwesties? Wij gingen met de kleinzoon van Visser 't Hooft naar het oecumenisch centrum van de Wereldraad in Genève en spraken met onder anderen voormalig medewerker van de Wereldraad Albert van den Heuvel en de huidige vertegenwoordiger van de Protestantse Kerk in Nederland in de Wereldraad, Marloes Keller.