60 jaar Wereldraad van Kerken

Het jubileum is aanleiding om terug te kijken op de geschiedenis van de oecumene: wat zijn de hoogte- en dieptepunten van de afgelopen 60 jaar?

VPRO, IKON