Profiel

Henk Barendregt

HUMAN

Profiel

Henk Barendregt

HUMAN

Henk Barendregt (1947) is hoogleraar aan de Radboud Universiteit in Nijmegen en opereert op het grensvlak van de wiskunde, de informatica en de logica. Hij wordt mondiaal beschouwd als de meest gezaghebbende onderzoeker op het gebied van de lambdacalculus. Daarnaast heeft de Boeddhistische meditatitietechniek Vipassana zijn grote interesse. Henk Barendregt behaalde in 1968 zijn doctoraalexamen (cum laude) in de wiskundige logica. Hij promoveerde (eveneens cum laude) drie jaar later en vertrok op z'n 23ste naar de Stanford University in Californië. Internationale bekendheid kreeg hij vooral als auteur van het standaardwerk The Lambda Calculus: Its Syntax and Semantics (1984). De lambdacalculus is een computertaal die gebruikt wordt voor het verifiëren van hardware en software. De chip in onze mobiele telefoons is er bijvoorbeeld mee gecontroleerd.