Gespikkeld geluk

VPRO

Gespikkeld geluk

VPRO

Het kievitseieren zoeken is in Friesland een jaarlijkse traditie, het zit de Friezen in het bloed. Zodra het voorjaar wordt en de kievit zich laat zien volgen honderden Friezen de bewegingen van "Vanellus vanellus".

Een aantal weken per jaar genieten, vooral mannen, van deze sport. Het is een hartstocht die veel emoties losmaakt. Dit jaar was de sluitingsdatum voor het eieren zoeken 8 april, tot die dag mochten per persoon 15 eieren meegenomen worden.

De 6000 eierenzoekers, "de aaisikers" zoals ze in Friesland genoemd worden, zijn na die datum niet langer de "jagers" maar worden juist de "beschermers" en zijn belast met de nazorg. Ze helpen de boeren bij het beschermen van de nesten tegen het vee en de landbouwmachines. De aaisiker heeft geen enkele moeite met deze dubbelrol. Voor mensen die niet opgegroeid zijn met deze traditie blijft het altijd een onderwerp dat veel discussie oproept.

In de documentaire "Gespikkeld geluk" volgde Sippy Tigchelaar van Omrop Fryslân twee ervaren aaisikers bij de kunst van het zoeken en het beschermen van hun geliefde eieren.