Deel 2: Arnold Karskens, Pleisters

VPRO

Deel 2: Arnold Karskens, Pleisters

VPRO

Oorlogsverslaggever Arnold Karskens toont in een ontluisterend tweeluik de censuur, zelfcensuur, politieke vooringenomenheid, lafheid en andere tekortkomingen van de Nederlandse oorlogsverslaggeving.

In de eerste aflevering analyseert hij de oorlog in Afghanistan in 2002. Ook graaft hij in het verleden van de vier eeuwen oude Nederlandse oorlogsverslaggeving.

In de tweede aflevering komt de op handen zijnde oorlog tegen Irak aan bod. Waarom leren Nederlandse journalisten niets van het verleden? En welk percentage van de waarheid krijgen wij te zien en te horen in de strijd tegen Saddam Hoessein?