Nederland in 7 overstromingen (4)

Het nieuwe land

NTR

Nederland in 7 overstromingen (4)

Het nieuwe land

NTR

De watersnood van 1916 leidde tot het grootste waterbouwkundige project van het begin van de twintigste eeuw, de Afsluitdijk. Kan die dijk worden gezien als hét voorbeeld van een ongebreideld geloof in technologie, in maakbaarheid van mens en maatschappij?