De Gouden Eeuw

Een maakbaar land

NPS, VPRO, NTR

De Gouden Eeuw

Een maakbaar land

NPS, VPRO, NTR

'God schiep de wereld, maar de Nederlanders maakten hun eigen land'. Voor geen enkele periode in onze geschiedenis geldt deze bewering zo sterk als voor de Gouden Eeuw, de tijd waarin zowel de welvaart als het aantal inwoners van Nederland stijgt als nooit tevoren. Indrukwekkend zijn de uitbreidingsplannen van Amsterdam, en de nieuwe vorm van de stad: niet een wirwar van straten en stegen, maar de orde van drie grachten in de vorm van een halve cirkel, en daarlangs rechthoekige blokken met vaak kapitale panden. Al even symmetrisch als de grachtengordel is de Beemster, de eerste van een reeks grote meren die worden drooggemalen om de bevolking van de stad te voeden.