De Gouden Eeuw

Land in zicht

NPS, NTR, VPRO

De Gouden Eeuw

Land in zicht

NPS, NTR, VPRO

Naast grote economische en culturele voorspoed, kende de Nederlandse samenleving in de 17e eeuw ook een sterke dynamiek ten koste van het oude vertrouwde. De link wordt gelegd tussen het heden en de meest welvarende periode in onze geschiedenis, de gouden eeuw.