Hollandse wereldwonderen

De Beemster

NTR

Hollandse wereldwonderen

De Beemster

NTR

De Beemster is een oude droogmakerij van een groot meer, gelegen ten noorden van Amsterdam, uit het begin van de Gouden Eeuw. Het Beemstermeer is in vier jaar drooggemalen. Dit gebeurde met geld van vooral Amsterdamse investeerders, rijke kooplieden uit de zeventiende eeuw. Het ontstaan van het nieuwe land werd een voorbeeld voor een nieuwe vorm van landinrichting. De indeling en uitgifte van rechthoekige percelen, met een vaste maat, zou leiden tot een betere samenleving. Op de kruispunten werden dorpen gepland.