Hollandse wereldwonderen

Schokland: eiland op het droge

NTR

Hollandse wereldwonderen

Schokland: eiland op het droge

NTR

In 1995 werd Schokland en omgeving het eerste Werelderfgoed in Nederland. Schokland telt negen rijksmonumenten en honderden archeologische terpen. Vier ervan vormen samen Schokland. In de middeleeuwen was Schokland nog onderdeel van het vaste land. Omstreeks 1450 steeg de zeespiegel en daalde de veenbodem door ontwatering en inklinking. Langzaam ontstond een eiland. Dit eiland is in de loop der eeuwen door stormen steeds kleiner geworden, ondanks menselijke pogingen het te behouden. De bewoners van Schokland moesten in 1859 naar het vaste land verhuizen.