Hollandse wereldwonderen

Het Woudagemaal in Lemmer

NTR

Hollandse wereldwonderen

Het Woudagemaal in Lemmer

NTR

Het Wouda-stoomgemaal, ook wel een stoomkathedraal genoemd, is het grootste nog werkende stoomgemaal ter wereld. Het heeft de capaciteit om 4000 m3 water per minuut uit de polder te malen. Het Woudagemaal speelt nog steeds een rol in het hele afwateringsstelsel van Friesland. Vroeger werd bij eb het overtollige water op zee geloosd. Dat lukte niet meer vanwege de toenemende inpoldering, ontginning en inklinking van de bodem. Naast het natuurlijke spuien waren gemalen nodig om de provincie droog te houden. Het Woudagemaal draagt als levend monument nog steeds bij aan de afwatering van de Friese boezem.