Hollandse wereldwonderen

De Waddenzee

NTR

Hollandse wereldwonderen

De Waddenzee

NTR

De Waddenzee is een groot 'coastal wetland' van een exceptionele omvang en een grote schoonheid en rijkdom aan natuurlijke waarden. Het gebied is na de laatste ijstijd ontstaan door een klimaatsverandering, waarbij de zeespiegel meer dan 100 meter steeg. Juist nu is er veel aandacht voor de klimaatsverandering en dat maakt de Waddenzee een erg actuele 'site'. Er leven organismen, planten en dieren die alleen hier voorkomen. Voor trekvogels is het gebied een belangrijke voedselbron. Broedvogels vinden er speciaal beschermde gebieden. Menselijke activiteiten zijn toegestaan. Door plaatsing op de Lijst van Werelderfgoed gaat een gebied niet 'op slot', zoals men vaak denkt. Bestaande wetgeving blijft gelden en verandert niet door het predikaat Werelderfgoed.