Hollandse wereldwonderen

Schokland: eiland op het droge

NTR

Hollandse wereldwonderen

Schokland: eiland op het droge

NTR

In 1995 werd Schokland en omgeving het eerste Werelderfgoed in Nederland. Een erfgoed waaraan de geschiedenis van de Nederlandse strijd tegen het water is af te lezen. Schokland telt negen rijksmonumenten en honderden archeologische terpen. In de middeleeuwen was Schokland nog onderdeel van het vaste land. Omstreeks 1450 ontstond een eiland door een stijgende zeespiegel. Dit eiland is in de loop der eeuwen door stormen steeds kleiner geworden. De bewoners van Schokland moesten in 1859 naar het vaste land verhuizen.