Close Up

Zwart belicht

AVROTROS

Close Up

Zwart belicht

AVROTROS

Zoektocht
Daar is de laatste jaren verandering in gekomen. Zwart belicht vormt een zoektocht naar de verborgen verhalen van zwarte figuren, zoals verbeeld op de schilderijen van Pieter Paul Rubens en kunstenaars uit zijn kring.
Slavernijverleden
De historische beeldvorming over zwarte mensen in de Nederlanden lijkt vooral te worden bepaald door het koloniale- en het slavernijverleden. Toch blijken er vele kunstwerken te zijn die andere, minder bekende geschiedenissen aan het licht brengen. Geschiedenissen die kunstenaars gezien en vastgelegd hebben, maar die in onze tijd kennelijk moeilijk te duiden zijn en die daarom nauwelijks aandacht gekregen hebben.
Rubens
Vooral het werk van Pieter Paul Rubens en enkele schilders uit zijn omgeving valt op. Hun zwarte figuren zijn alles behalve stereotiep en nemen bovendien vaak een prominente plek in op de werken. Regisseur Tessa Boerman belicht een aantal van deze werken en hun verborgen verhalen in een uitgesproken beeldtaal die gebruik maakt van het in de zeventiende eeuw zo populaire clair-obscur.
Documentaire
In de documentaire kijken we mee met (kunst-)historici die zich inmiddels wèl hebben verdiept in het onderwerp. Als in een detective geven deze kenners aanwijzingen waardoor er steeds meer aan het licht komt. Sommige werken krijgen een geheel nieuwe interpretatie. In de loop van de film wordt steeds duidelijker hoe stereotiepe beeldvorming het blikveld beperkt heeft en vooral: dat er buiten dat beperkte blikveld veel te ontdekken valt.
Credits
Een coproductie van: IDTV Docs, AVRO Close Up en VRT. Regisseur: Tessa Boerman. Eindredactie AVRO: Simone van den Ende.