David Koresh gelooft dat hij door God gezonden is om zijn volgelingen te leiden in de strijd tegen Babylon. Dan wordt er bij de sekte een inval gedaan door de ATF op zoek naar wapens.

David Koresh ontwikkelt zich van een arbeiderskind uit Texas tot profeet van een kleine apocalyptische religieuze sekte, de Branch Davidians. Volgelingen uit de hele wereld reizen naar zijn centrum Mount Carmel. Maar wanneer Koresh aankondigt dat God hem heeft verteld dat hij met jonge meisjes moet slapen en alle huwelijken in de groep moet ontbinden, zodat hij het uitverkoren ras kan verwekken, worden sommige volgelingen achterdochtig. Zaken staan op scherp wanneer het Bureau voor Alcohol, Tabak en Vuurwapens een inval doet.

Regie: Christopher Spencer

Afleveringen