3LAB:

Mama en ik: ja maar nee, nee maar ja

VPRO

De veelbelovende filmmaakster Amanda van Hesteren (1991) komt uit een gemengd gezin. Ze raakt in toenemende mate vervreemd van haar Surinaamse moeder die zich steeds nadrukkelijker manifesteert in het racismedebat. De scherpe uitspraken van haar moeder komen op Amanda over als pro-black en anti-white. Is hun moeder-dochterband opgewassen tegen dit verschil van opvatting?

Over deze documentaire

De moeder van Amanda mengt zich steeds nadrukkelijker in het racismedebat. Volgens Amanda houdt haar moeder er steeds fanatiekere opvattingen op na. Ze herkent zichzelf niet meer in wat haar moeder zegt en betreurt het verschil in opvatting. Het groeiende gevoel van vervreemding is wederzijds: Amanda’s moeder noemt haar eenbounty’ en vindt dat ze door een te witte bril naar de wereld kijkt.

De afstand tot haar moeder vormde het vertrekpunt voor een serie persoonlijke gesprekken over racisme met haar moeder en andere gezinsleden. Betreft het enkel een verschil van opvatting of speelt hier een generatiekloof?

Gefilmd vanuit een first person view voelt Amanda haar moeder aan de tand over politieke correctheid, assimilatie en etnisch profileren. Gewoon aan de keukentafel, onderweg in de auto of tijdens een wandeling door het park. Het resultaat: een intieme documentaire over een bijzondere moeder-dochterband.

Regie: Amanda van Hesteren

Meer documentaires over racisme en discriminatie