3Lab:

Traag naar de hemel

EO

Drie Belgische hoogbejaarde Zusters Norbertienen bereiden zich in hun klooster voor op de feestdagen in de decembermaand. Samen met hun dwergkeesje Skippy wonen ze in de abdij waar de tijd lijkt te hebben stilgestaan.

Vroeger bewoonden tientallen Zusters het grote klooster, maar nu zijn ze nog maar met z’n drieën. Voor de gepensioneerde dames is een kaartje leggen, een biertje bij de lunch en een soap kijken op tv net zo gewoon als bidden of uit de Bijbel lezen. De zusters worden gevolgd tijdens de voorbereidingen op de feestdagen in december.  

De kerststal wordt neergezet, familie en vrienden komen langs en samen proosten ze op het nieuwe jaar. Regisseur Marlies Smeenge (oud-Maker van Morgen) legt het leven van deze drie, oude vrouwen, waaronder een vloekende non, en het dwergkeesje Skippy, met een knipoog vast in haar afstudeerfilm.

Regie: Marlies Smeenge
Omroep: EO

Meer over religie