2Doc:

Samar, vliegen we of vallen we?

EO

De sociaal-anarchistische kibboets Samar is een groene oase in de Israëlische woestijn, met prachtige palmbomen die de zoetste dadels produceren. De afgelopen veertig jaar hebben de bewoners van Samar geprobeerd wat de rest van het land niet lukt: samenleven op basis van vertrouwen, solidariteit en open dialoog.

Samar, vliegen we of vallen we? volgt het leven in Samar gedurende een jaar, te beginnen bij de dadeloogst in de intense zomerhitte. Het harde werk tijdens de oogst verenigt de gemeenschap. Maar zodra dat gemeenschappelijke doel is bereikt en de eigenwijze Samaritanen op zoek naar consensus beslissingen moeten nemen over de bedrijfsvoering en over het beheer van de woongemeenschap, wordt het duidelijk dat hun manier van leven niet enkel rozengeur en maneschijn is. Door de ogen van drie bewoners, ieder met hun eigen dromen en teleurstellingen, verkent de documentaire de mogelijkheden en de onmogelijkheden van het leven in een kleine gemeenschap volgens die sociaal-anarchistische idealen.

Anders wonen

Bekijk de vorige film van Dikla Zeidler