ZappDoc

De jongerenrechtbank

KRO-NCRV

Je hebt op school iets gedaan wat niet mag. Wat dan? Strafregels schrijven? Open Schoolgemeenschap Bijlmer in Amsterdam-Zuidoost verzon iets nieuws: de jongerenrechtbank. Een rechtbank waar je je moet verantwoorden voor je medeleerlingen.

In de documentaire wordt er een "zaak aangespannen" tegen twee jongens. Eén heeft een video gemaakt van een meisje dat haar docent aanvalt als deze haar mobiel afpakt en de ander heeft deze video verspreid. Het ongevraagd maken en verspreiden van een video is verboden, dus moeten ze voor het gerecht komen.

Regisseur Juul Bovenberg legt vast hoe een aantal leerlingen in de huid van rechter, advocaat en aanklager kruipt om ervoor te zorgen dat de jongens een passende straf krijgen. Wat zal de herstelmaatregel worden?

De afgelopen vier jaar hebben verschillende Amsterdamse scholen in het voortgezet onderwijs meegewerkt aan de pilot van ‘De Jongerenrechtbank’. Kinderen die schoolregels overtreden krijgen de kans zich te verantwoorden voor een Jongerenrechtbank met leeftijdsgenoten. 

De jongeren die zitting willen nemen in de rechtbank krijgen een intensieve opleiding en worden officieel beëdigd door een echte rechter. Een strak protocol helpt ze met het oplossen van de problemen. Daar mogen ze zelf herstelmaatregelen bij bedenken. 

Zo leren kinderen om te gaan met conflicten en zelf problemen oplossen. Door de zaak in een rechtbank te laten behandelen, leren de kinderen emotionele reacties te beheersen en met respect voor elkaar in discussie te gaan.

Regie: Juul Bovenberg