2Doc

Spiegeldromen

HUMAN

Jongeren uit het praktijkonderwijs gaan de confrontatie aan met zichzelf, door in gesprek te gaan met hun spiegelbeeld. Ze vertellen onbevangen over toekomstdromen en kwetsbare kanten van hun bestaan.

Wat is praktijkonderwijs?

De leerlingen in ‘Spiegeldromen’ gaan allemaal naar het praktijkonderwijs. Dit schoolniveau is er voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar met een IQ tussen 55 en 80 en een leerachterstand op het gebied van lezen en rekenen. Jongeren op het praktijkonderwijs leren beter door praktijkervaring dan door theorie en zijn vaak niet in staat om een vmbo-diploma te behalen. Op 175 kleinschalige praktijkscholen in Nederland bereiden ongeveer 29.000 kinderen zich voor de toekomst.

De leerlingen krijgen veel persoonlijke aandacht op de praktijkschool: er wordt een individueel ontwikkelingsplan opgesteld voor elke leerling aan de hand van zijn doelen en zijn sectorkeuze en er is intensieve begeleiding. Jongeren leren hoe ze zelfstandig kunnen functioneren in de Nederlandse maatschappij met lessen over wonen, werken, burgerschap, leren en vrije tijd, maar ze worden ook voorbereid op de arbeidsmarkt met vakken als Nederlands, rekenen, zorg, horeca en voeding en groen- en dierverzorging.

In de onderbouw ligt de focus op algemene vorming, basisvaardigheden en oriëntatie op de verschillende sectoren op de arbeidsmarkt. In de bovenbouw maken leerlingen de keuze voor een beroepsrichting en gaan ze stagelopen. Veel leerlingen beginnen na vijf of zes jaar praktijkonderwijs met een getuigschrift met een baan. Sommige leerlingen stromen door naar het mbo.

DocTalks - Spiegeldromen

Na de uitzending van Spiegeldromen op NPO 2 is het interview tussen Marijn Frank en Marjoleine Boonstra zowel op NPO Cultura als hier te zien.

Meer lezen

In 'Spiegeldromen' delen leerlingen van het praktijkonderwijs hun dromen en angsten. Op twitter werd er veelvuldig gereageerd op deze indringende documentaire. Mensen spraken over de goede docenten, de openhartige jongeren en hopen dat beleidsmakers ook naar deze film gekeken hebben.

NRC: Vmbo laag? Je leert er tenminste wel een vak

''Leerlingen zijn er niet trots op, als ze op het vmbo een praktijkopleiding volgen. Maar wat is er eigenlijk mis mee? „Ik heb hier zoveel geleerd.”''

 

Volkskrant: Zenuwen op praktijkschool: eindelijk een echt examen

''Leerlingen met een IQ van 50 tot 75 deden maandag voor het eerst examen. Sinds de kinderen weten dat ze een diploma krijgen, werken ze harder.''

''De tragiek is dat de meeste van deze jongeren niet alleen moeilijk leren, maar door ‘thuis’ ook een berg andere sores en verantwoordelijkheid meetorsen. Zoals Mylène, die de zorg draagt voor haar vader en zusje, die haar moeder niet meer ziet en die je in je hart sluit.''

Meer documentaires over onderwijs en jongeren