2Doc:

Behind the Altar

EO

De schandalen rond seksueel misbruik vormen een van de donkerste hoofdstukken in de geschiedenis van de Rooms Katholieke Kerk.

Het afgelopen decennium heeft een groeiend aantal gevallen in steeds meer landen laten zien. Meerdere bisdommen gingen failliet omdat ze het smartengeld voor de vele slachtoffers niet konden betalen.

Met Paus Franciscus aan het roer leek er een nieuwe wind te waaien vanuit Rome, maar de kindermisbruik-crisis in de Katholieke Kerk is nog niet voorbij. Uit recent onderzoek blijkt dat 3 van de 4 daders nog steeds actief zijn binnen de kerk, dat onderzoek naar nieuwe gevallen nog altijd buiten de openbaarheid wordt gehouden, terwijl bisschoppen nog steeds niet verplicht zijn om daders aan te geven bij de politie. Priesters die op de vlucht zijn voor de politie blijken zelfs onder te duiken in kloosters en andere kerkelijke instellingen in ontwikkelingslanden waar ze gewoon met kinderen mogen werken.

In Behind the Altar onderzoekt de Britse historicus John Dickie hoe het komt dat de grote schoonmaak die Paus Franciscus bij zijn aantreden beloofde nog altijd niet heeft plaatsgevonden.

Regie: Jesus Garcés Lambert

Documentaires over seksueel misbruik in de kerk