2Doc:

Vergeet mij niet

EO

Documentaire waarin de filmmakers vanuit het perspectief van de leerlingen en hun leerkrachten duidelijk maken wat het betekent om een vluchtelingenkind in Nederland te zijn.

In de documentaire ‘2Doc: Vergeet mij niet’ volgt filmmaker Jan Jaap Kuiper de bevlogen leerkrachten en de directeur van basisschool “De Verrekijker”. Zij worden met hun leerlingen dagelijks geconfronteerd met de consequenties van het Nederlandse asielbeleid.

Als de filmopnamen beginnen (in september 2014) zijn alle ouders van de leerlingen op OBS “De Verrekijker” in Katwijk uitgeprocedeerde asielzoekers. “De Verrekijker” probeert een normale basisschool te zijn waar kinderen goed onderwijs krijgen en onbezorgd kunnen spelen. Maar dat valt niet mee als regelmatig ’s morgens stoeltjes onbezet blijven, omdat een gezin is uitgezet of na de aankondiging van een uitzetting met onbekende bestemming is vertrokken. De situatie op school wordt nog ingewikkelder wanneer in de loop van het schooljaar een nieuwe groep kinderen uit het oorlogsgebied Syrië arriveert. Deze kinderen spreken nog geen Nederlands en zijn vaak getraumatiseerd door de oorlog en de vlucht naar Nederland.

Gefilmd vanuit het perspectief van de leerlingen en hun leerkrachten wordt duidelijk wat het betekent om een vluchtelingenkind in Nederland te zijn. ‘2Doc: Vergeet mij niet’ is een aangrijpende film waar bekende taferelen, zoals de begroeting met de juf op het schoolplein en het kringgesprek, ineens een geheel andere lading krijgen. 

Regie: Jan Jaap Kuiper

Hoe pakken ze dit aan in Denemarken?

In At Home in the World (Denemarken, 2015) volgt regisseur Andreas Koefoed vijf kinderen op een Deense basisschool die, in afwachting van hun asielprocedure, proberen te wennen in een nieuw land. Dana Linssen spreekt met de regisseur en met Dorte Ortved, de onderwijzeres van de basisschool.