2Doc:

Volgens protocol

HUMAN

Steeds vaker gaan er geluiden op dat de zorg verzakelijkt en dat de druk op medewerkers in de zorg te groot wordt. In 'Volgens protocol' zien we verpleegkundigen in meldkamer van 112 wier werk ingrijpend veranderd is door een de invoering van een nieuw protocol.

Centralisten in de meldkamer worden dagelijks geconfronteerd met heftige gebeurtenissen. Ze moeten ondertussen ook scoren en punten halen. Regisseur Anne-Marieke Graafmans legt de hoge druk vast waaronder men werkt in de meldkamer. Ze doet tevens verslag van de protocollen die door bezuinigingen zijn gemotiveerd en de mankementen die deze protocollen met zich meebrengen.

Regisseur: Anne-Marieke Graafmans