2Doc:

Nieuwland

IKON

Ze komen uit Afghanistan, Kameroen, Servië of Venezuela en ze hebben een lange reis achter de rug, de nieuwe leerlingen van meneer Zingg in de integratie-klas in Basel. Jong en vol hoop op een betere toekomst reisden zij naar Europa.

Mijnheer Zingg erkent tegenover de leerlingen dat zij weliswaar een achterstand hebben in de maatschappij doordat zij bijvoorbeeld de taal niet voldoende beheersen, maar dat zij zeker niet kansloos zijn. De leerlingen volgen een bijspijkercursus bij Zingg, die hen moet klaarstomen voor een stabiele toekomst in Zwitserland. Keer op keer krijgen de leerlingen echter tegenslagen te verwerken. Bijvoorbeeld in de zoektocht naar stageplekken. Aan Zingg de taak om de leerlingen gemotiveerd en hoopvol te houden.

In de documentaire Nieuwland legt regisseur Anna Thommen vrijwel niets uit maar wordt de dagelijkse gang van zaken rondom de leerlingen en de leraar slechts geregistreerd. Uit alles blijkt echter dat de leerlingen met hele andere uitdagingen en beslommeringen te maken hebben dan de gemiddelde scholier. Niet alleen vanuit de maatschappij ondervinden zij tegenslagen. Ook de emotionele en vaak traumatische gebeurtenissen uit hun verleden dragen zij met zich mee. Bovendien hebben zij te maken met een verwachtingspatroon van hun familie die vaak in het land van herkomst zijn achtergbleven.