NTR, 2014

Bezopen!

NTR, NPS

Binge drinken, comazuipen en neknominaties. Het Nederlands wordt voortdurend verrijkt met nieuwe termen voor alcoholmisbruik door jongeren. Het bewijst dat de combinatie jeugd en alcohol nog altijd een probleem is, ook al is de wetgeving op dit gebied met ingang van 1 januari aangescherpt en is het kopen, hebben en drinken van alcohol beneden de achttien verboden.

Aanleiding voor die verscherping is een hausse aan recent wetenschappelijk onderzoek waaruit blijkt dat de hersenen van jongeren nog veel langer doorrijpen dan altijd werd gedacht. Volgens sommige wetenschappers zelfs tot het dertigste levensjaar. Alcoholgebruik remt die ontwikkeling van cognitieve vermogens, zoals geheugen en aandacht. Maar tegelijk is duidelijk dat het waarschuwen voor die schadelijke effecten zelden het gewenste effect heeft bij de doelgroep van jongeren.


De NTR zendt op 15, 22 en 29 mei op Nederland 3 daarom het van oorsprong Noorse Drunk uit, onder de titel Bezopen!. Nu eens geen geheven wijsvingertje over wat mag en niet mag, maar nuchter wetenschappelijk onderzoek naar de precieze effecten van alcoholgebruik. Dat beschonken jongeren minder remmingen voelen ligt voor de hand. Maar word je ook creatiever? Slaap je beter? Worden gespierde mensen minder snel dronken dan dikke mensen? In Noorwegen was de serie een daverend succes, niet in de laatste plaats vanwege de gewaagde aanpak, een combinatie van reality en wetenschappelijke onderzoeken waarbij proefpersonen daadwerkelijk in de praktijk, na het drinken van alcohol, worden getest.