3Doc:

Blinde drift

EO

'Blinde drift' is een portret van de 26-jarige skinhead Anne uit Friesland. Als in de zomer van 2011 zijn beste vriend op sterven ligt, en de ambulance pas laat arriveert, raakt hij buiten zinnen. Volgens de rechter zou hij het ambulancepersoneel hebben bedreigd met de woorden: "Hij dood, dan ook jullie dood!"

Hij wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf. Anne bestrijdt de doodsbedreiging en gaat in hoger beroep. De camera volgt hem in de voorbereiding.

Geweld tegen hulpverleners is een fenomeen dat de afgelopen jaren voor veel onrust heeft gezorgd in de samenleving. De publieke verontwaardiging hierover is massaal en gevoelens van onveiligheid nemen toe onder hulpverleners. Maar hoe ontstaan deze situaties nu eigenlijk en wie zijn de daders? En zijn deze incidenten zo ééndimensionaal als we ze via de media krijgen voorgeschoteld?

De documentaire Blinde drift reconstrueert een doodsbedreiging van ambulancepersoneel uit 2011. Het verhaal roept vragen op: Reageerde de hulpdiensten accuraat? En wie bedreigde de hulpverleners nu precies?

Anne, gediagnosticeerd ADHD, is geen onbekende van justitie. Naast een verleden met drugs, criminaliteit en geweld is hij ook gefascineerd door het Derde Rijk en verzamelt Nazi-attributen. Zijn uiterlijk en zijn verleden maken het niet makkelijk hem te geloven wanneer hij een pleidooi doet dat niet hij maar een ander het ambulancepersoneel met de dood heeft bedreigd en dat de agressieve houding van de vriendengroep eigenlijk een heel menselijke reactie was. Toch roept zijn eenzame betoog wel degelijk vragen op over de bewijsvoering van zijn veroordeling.

Terwijl Anne zijn best doet zich van een andere kant te laten zien, wordt de kijker stilgezet bij de complexe problematiek rond zijn persoon. Zo horen we ook het hartverscheurende verhaal van zijn moeder. Het resulteert in de vraag: Wat moet de samenleving met mensen als Anne en wie neemt nu uiteindelijk de verantwoordelijkheid voor hem en zijn leven? 

Kijk online: