Suzanne Raes, NTR, 2007

Erfgenaam van Elsschot

NTR

Willem Elsschot was een schrijver die in zijn boeken alles kon zeggen wat hij in het dagelijks leven als vader en grootvader Alfons de Ridder vermeed. In 'Erfgenaam van Elsschot' probeert dochter Ida De Ridder (87) de voor haar onverenigbare tegenstelling tussen de afstandelijke vader en de openhartige schrijver te overbruggen, om te begrijpen wie de man achter de schrijver Elsschot was.

Ida De Ridder is een intrigerende, levendige vrouw wier leven wordt gevuld door het werk van haar vader. Zij is liefhebber en kenner van het werk, maar ook bewaker en voorvechtster van de nalatenschap. Met de aandacht voor het werk is er ook een grote belangstelling voor het leven van de man, zijn zaken en romances. Aandacht die voor de erven soms pijnlijk is. Via Ida's persoonlijke herinneringen en haar ontmoetingen met familieleden en Elsschotkenners ontvouwt zich het verhaal over Willem Elsschot/Alfons De Ridder.

Elsschot is voor veel lezers een schrijver die met veel humor en mededogen over familie kon schrijven. Maar in de persoonlijke herinneringen van dochter Ida was Elsschot eerder een nukkige man, die zich aan zijn eigen gezin niet zo veel gelegen liet liggen. Ida De Ridder lijkt vooral te missen wat haar vader wel aan zijn lezers kwijt kon. Pas op latere leeftijd kan ze daar, als lezer en liefhebber, uiteindelijk vrede mee hebben en de man en schrijver verenigen. 'Erfgenaam van Elsschot' is een verhaal over afstand en toenadering: hoe een dochter haar vader leert kennen via zijn literaire nalatenschap en in haar laatste dagen probeert het beeld wat van haar vader rest, te beschermen.

Schrijver Willem Elsschot wordt nog altijd veel gelezen. Zijn verzameld werk is pas weer opnieuw uitgegeven. Filmrechten van zijn boeken en vertalingen worden internationaal verkocht en er is een groeiende literaire fanclub. Veel gevraagde gast in dat bloeiende Elsschotcircus is zijn enige, nog levende dochter, Ida.

Erfgenaam van Elsschot is een coproductie van Viewpoint Productions, 4Media, NPS en VRT. Deze productie kwam tot stand met steun van het Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Omroepproducties en het Vlaams Audiovisueel Fonds.